VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalni stambeni fond Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša/ unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava/ rad, socijalna zaštita, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Redžep Selmanović, referent za operativne poslove
Telefon: 033/ 562-734
E-mail: ksfs@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja prava u drugom postupku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-05-15040/05 od 31.03.2005. godine, član 4. (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/05); Zaključak UO od 27.07.2012. godine; Odluka Upravnog odobra Kantonalnog stambenog fonda, II, broj: 01-839-5/2006 od 06.07.2006.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za izdavanje potvrde Potvrde: 5 KM + PDV 161-000-00522500-31 Prim. Kantonalni stambeni fond
Naknada za izdavanje izvoda iz obrazaca 30,00 KM + PDV 161-000-00522500-31 Prim. Kantonalni stambeni fond
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Ulica
Kontakt telefon
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Rješenje o dodjeli stana Davalac stana na korištenje Kopija
Izvod iz ZK ureda Zemljišnoknjižni ured Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1-3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva