VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Inspektorat veterinarske inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selmir Velić, glavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora
Telefon: 033 569 891
E-mail: selmir.velic@kuip.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Verifikacija uslova definisanih u certifikatu za nekomercijalno kretanje u EU iz BiH, pasa, mačaka i tvorova u skladu sa članom 5(1) i (2) Uredbe (EZ) broj 576/2013.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o veterinarstvu BiH,član 16.,”Službeni glasnik BiH, broj: 34/02,Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međiunarodnom prometu,član 29.,”Službeni glasnik BiH “, broj: 33/03, 14/04 i 35/05,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog subjeta
Adresa prebivališta/sjedište
Broj certifikata
Zemlja odredišta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Veterinarski certifikat Ured za veterinarstvo BiH Original
Pasoš kućnog ljubimca Ovlaštena veterinarska organizacija Original
Izjave posjednika kao dodatak certifikatu Podnosilac zahtjeva/posjednik Original
Punomoć/pismeno odobrenje posjednika za obavljanje prijevoza u slučaju da premještanje ljubimaca obavlja drugo lice u ime posjednika Posjednik Original
Dokaz o svrsi putovanja (godišnji odmor, izložba, natjecanje životinja, preseljenje i dr.) Podnosilac zahtjeva/posjednik Kopija
Dokaz o uplati takse (taksena marka) Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok za rješavanje 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva