VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna inspekcija za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Inspektorat veterinarske inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selmir Velić, glavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora
Telefon: 033 569 891
E-mail: selmir.velic@kuip.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja, potvrda odnosno davanje pozitivnog mišljenja o uslovnosti karantinskog objekta za životinje i životinjsko sjeme iz uvoza
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169.,”Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99,Zakon o veterinarstvu FBIH, član 139. stav,Službene novine FBiH, broj: 46/00,Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje, član 11.,“Sl.glasnik BiH”, broj: 54/04;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenje 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Ulica
Kontakt telefon
Mjesto i adresa karantinskog objekta
Vrsta životinja (uključujući doboko smrznuto sjeme iz uvoza)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva