VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje zajedničke komunalne potrošnje
DJELATNOST(I) Privreda,komunalna privreda i infrastruktura
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hajrudin Djedović, dipling.saobraćaja, šef odjeljenja
Telefon: 033 562-086
E-mail: hajrudin.djedovic@mki.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Saglasnost na prokop van građevne sezone.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/98,48/99); Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina u Kantonu Sarajevo, član 12. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/10. 2/05, 30/08).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podaci o lokaciji
Podaci o trajanju radova
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) U toku radova
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva