VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azemina Njuhović, pomoćnik ministra; Burim Adžanel, stručni savjetnik
Telefon: 033 562 132; 033 562 132
E-mail: azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje osnovanosti zahtjeva- ostvarivanje prava na realizaciju projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BIH”, broj: 2/98, 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog lice
Adresa/sjedište
Broj telefona
e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projektna dokumentacija Podnosilac zahtjeva Original
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok rješavanja urednog zahtjeva 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva