VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za plan,analizu i statistiku
DJELATNOST(I) Finansijski i budžetski poslovi; nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sadeta Selimović, pomoćnik ministra za plan, analizu i statistiku
Telefon: 033 770 193
E-mail: sadeta.selimovic@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o organizaciji organa uprave, član 70., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Fedracije BiH”, broj: 02/98 i 48/99; Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, član 16., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 13/14; Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, član 15., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/15 i
35/15; Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Trezora , II, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/05.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Datum uplate sredstava
Iznos uplaćenih sredstava
Svrha uplate
Razlozi za povrat sredstava
Račun na koji se treba izvršiti povrat
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija bankovne kartice ili potvrde banke o otvaranju računa u banci Banka/pošta Original (ukoliko u zahtjevu nije naznačen broj računa na koji se sredstva trebaju vratiti)
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih sredstava Banka/pošta Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva