VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor predškolskog,osnovnog i srednjeg obrazovanja
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Pašić, stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Telefon: 033 562134
E-mail: edina.memovic@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđivanje činjenica iz službene evidencije koje podnosiocima služe za priznavanje obrazovanja stečenog u KS, radi nastavka obrazovanja ili zaposlenja van granica BiH.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 169., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o srednjem obrazovanju, član 24., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 14., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 I 15/13; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, član 22., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola, član 10., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/98; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola, član 10., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/99; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova, član 9., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/00.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Razlog podnošenja zahtjeva
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva