VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor predškolskog,osnovnog i srednjeg obrazovanja
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Lamija Husić, stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Telefon: 033/ 56 21 34
E-mail: lamija.husic@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis promjene podataka od značaja za obavljanje djelatnosti odgojno obrazovnih ustaanova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ustanovama F BiH, član 14., Službeni list R BiH, broj.: 6/92, 8/93 i 13/94; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, član 24., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 18., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj.: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11,2/13 15/13; Zakon o srednjem obrazovanju, član 28., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za proširenje djelatnosti kroz osnivanje nove srednje škole izvan sjedišta već osnovane ustanove 1000 KM 338 000 221 0019263 Vr.prih.: 722631; prima. JRT Budzet Kantona sarajevo; budž.org. 2101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv osnivača
Adresa/sjedište
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prethodno dobijeno rješenje o statusu ustanove Ministarstvo obrazovanja Original
Zahtjev sa elaboratom Obrazovna institucija Original
Rješenje o upisu u sudski registar Nadležni općinski sud Ovjerena kopija
Saglasnost za realizaciju nastavnog plana i programa Osnivač Ovjerena kopija
Odluka osnivača o statusnim promjenama Osnivač Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva