VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo prostornog uredjenja, građenja i zaštite okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Uprava za stambena pitanja
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šemsa Šenderović, stručni savjetnik za upravno rješavanje
Telefon: 033/770-164
E-mail: semsa.senderovic@msp.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja kojim se utvrđuje visina stanarine koju je korisnik stana dužan plaćati vlasniku stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 38. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu za koji se traži utvrđivanje visine stanarine
Ime i prezime korisnika stana
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o vlasništvu Kantonalni stambeni fond Sarajevo Ovjerena kopija
Kućna lista za korisnika stana Nadležni stambeni organ Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30-60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva