VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo prostornog uredjenja, građenja i zaštite okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Uprava za stambena pitanja
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fadil Šurković, stručni savjetnik za upravno rješavanje
Telefon: 033/770-170
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja kojim se nalaže iseljenje korisniku vojnih stanova
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, član 2. i 3. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 54/01, 15/02, 24/03 i 29/03); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 22. i 30. (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Podaci o ranijem nosiocu stanarskog prava
Podaci o stanu iz kojeg se traži iseljenje
Podaci o korisniku ako su isti poznati podnosiocu zahtjeva
Pravni osnov za iseljenje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o statusu stana Gradski sekretarijat za stambene poslove Ovjerena kopija
Rješenje o statusu korisnika stana (da li mu se dodjeljuje stan ili se odbija sa zahtjevom za dodjelu stana) Stambena komisija Službe za stambene poslove organa i tijela FBiH Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30-60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva